Denne meddelelse om databeskyttelse forklarer, hvordan personoplysninger (“Oplysninger”), som du har givet til - og indsamlet af – IVECO DANMARK A/S (“vi”, “os”, “vores” eller “Selskabet”) via dette website, vil blive håndteret i overensstemmelse med gældende love og forordninger. Vi er forpligtede til at beskytte og respektere dit privatliv.

1. HVORDAN VI INDHENTER OPLYSNINGER

Oplysninger, der kan indsamles, behandles og gemmes, er følgende:

Normalt vil du have givet os sådanne oplysninger, men i nogle tilfælde kan vi indsamle oplysninger om dig fra en tredjepart eller fra offentlige arkiver. Vi beskytter oplysninger, som er indhentet fra sådanne tredjeparter ifølge den praksis, der er beskrevet i denne meddelelse om databeskyttelse.

2. HVORDAN VI BRUGER OPLYSNINGER

Indsamlede data kan blive behandlet af os til følgende formål:

Oplysninger indsamles og behandles på grundlag af kontrakten og vores udtrykkelige og legitime interesse for behandlingen under punkterne (i), (ii) og er genstand for dit udtrykkelige samtykke til de markedsføringsformål, som er detaljeret beskrevet under (iii), (iv). Du bedes være opmærksom på, at hvis du har givet dit samtykke, kan du trække det tilbage til enhver tid.

Oplysninger kan behandles elektronisk i it-systemer og manuelt i papirform. Oplysninger vil blive behandlet og gemt i hele deres livscyklus for at sikre sikkerheden og fortroligheden af dem i overensstemmelse med principperne om retfærdighed, lovlighed og gennemsigtighed og i overensstemmelse med gældende love og forordninger.

3. FØLGER AF MANGLENDE OPLYSNINGER

Indsendelse af oplysninger er aldrig obligatorisk. Hvis der imidlertid ikke gives oplysninger, der er nødvendige for at levere en tjeneste eller et produkt, og som er markeret som obligatoriske, kan det forhindre os i at levere den ønskede tjeneste eller det ønskede produkt, eller det kan føre til suboptimal tilvejebringelse af den ønskede tjeneste eller det ønskede produkt. På den anden side vil manglende levering af oplysninger, hvis tilvejebringelse er markeret som valgfri, give dig mulighed for at få adgang til tjenesten eller for at modtage produktet under alle omstændigheder.

4. HVORDAN VI DELER DINE OPLYSNINGER

Vi er en del af CNH Industrial Group, en global leder i sektoren for faste kapitalgoder. Oplysninger kan deles og videregives til vores datterselskaber og associerede selskaber i CNH Industrial Group, betroede eksterne parter, tjenesteleverandører, autoriserede forhandlere og distributører og forretningspartnere, hjemmehørende i og uden for EU, som er under specifik kontraktlig forpligtelse, og de må udelukkende anvendes til opfyldelse af de formål, der er anført ovenfor.

Oplysninger kan meddeles til tredjeparter for at overholde retlige forpligtelser, for at styre og vedligeholde vores og CNH Industrial Groups sikkerhed, beskytte vores og CNH Industrial Groups rettigheder eller ejendom, for at svare på offentlige myndigheders ordre eller for at udøve vores rettigheder ved offentligt pålæg.

5. HVORDAN VI OVERFØRER DINE OPLYSNINGER

For at udføre aktiviteter til behandling af oplysninger, som beskrevet ovenfor, kan vi overføre oplysninger til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder lagring af sådanne oplysninger i digitale eller fysiske databaser, som styres af virksomheder, der handler på vores vegne. Databasestyring og behandling af personoplysninger er begrænset til behandlingsformålene og udføres efter gældende databeskyttelseslove og forordninger.

Hvis oplysninger overføres uden for EØS, vil selskabet bruge alle kontraktmæssige foranstaltninger til at sikre passende beskyttelse af oplysningerne, herunder – blandt andet – aftaler baseret på standard databeskyttelsesbestemmelser, vedtaget af EU-kommissionen, som gælder for overførslen af personoplysninger uden for EØS.

6. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer oplysninger i vores systemer og arkiver så længe, som det er nødvendigt, for at forfølge de formål, der er beskrevet i denne meddelelse om databeskyttelse, med hensyntagen til juridiske og kontraktlige krav, når det er relevant.

Når oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål til hvilke, de behandles, slettes oplysningerne eller opbevares i en form, der ikke tillader at identificere de registrerede, forudsat at det ikke kræves lovmæssigt af os, eller at vi har tilladelse til at opbevare sådanne oplysninger. Vi kan fortsætte med at gemme oplysninger i en længere periode, som kan være nødvendig for at beskytte vores interesser i forbindelse med potentielt ansvar forbundet med levering af tjenester eller produkter eller behandling af oplysninger.

Oplysninger, der behandles til markedsføringsformål bevares, indtil du tilbagetrækker dit samtykke og under alle omstændigheder i overensstemmelse med de ovennævnte principper og retningslinjerne, som gives af de relevante databeskyttelsesmyndigheder i denne henseende.

7. DATAANSVARLIG

8. DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE DINE OPLYSNINGER

Du kan udøve dine rettigheder, som defineret i gældende love og forordninger, blandt disse:

Du kan udøve ovennævnte rettigheder ved at kontakte os, som følger:

Hvis du sender os en anmodning, er vi muligvis nødsaget til at indhente yderligere personoplysninger fra dig for at bekræfte din identitet og kontakte dig, hvis det er nødvendigt. Disse oplysninger sammen med andre oplysninger, som vi allerede tilbageholder, vil derefter blive behandlet for at imødekomme din anmodning, som krævet af gældende lovgivning. Hvor det er nødvendigt, kan bestemte oplysninger overføres til andre selskaber inden for eller uden for CNH Industrial Group, der handler som databehandlere af dine oplysninger, for at imødekomme dine anmodning. Dine oplysninger vil blive behandlet med den nødvendige tid til at evaluere og håndtere din anmodning, hvorefter dine oplysninger vil blive arkiveret i en passende tidsperiode, som gør det muligt for os at vise, at anmodningen er blevet behandlet korrekt og rettidigt.

9. OPDATERINGER TIL DENNE MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE

Denne meddelelse om databeskyttelse blev opdateret i maj 2018. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere meddelelsen om databeskyttelse fra tid til anden for at afspejle skiftende lovkrav eller vores behandlingsaktiviteter. Vi vil offentliggøre enhver opdatering på dette website, og den vil være effektiv efter posting. Vi opfordrer dig til periodisk at gennemlæse denne meddelelse om databeskyttelse for at se, hvordan vi beskytte dine oplysninger.

Abonner på nyhedsbrev

Få besked om OK Trucks nyheder og tilbyd på e-mail

Tak for din registrering i OK Trucks hjemmeside.
Du vil snart modtage vores nyhedsbrev med specialtilbud og anden information
En fejl opstod. Prøv igen senere eller kontakt vores support.

Besvar venligst alle følgende udsagn

Jeg har læst Fortrolighedspolitik og giver mit samtykke til de formål og processer som beskrevet nedenfor:

MARKETINGSAKTIVITETER - behandling af mine data udført af IVECO S.p.A. som papirkopi, vha. automatiske eller elektroniske medier heriblandt via post eller e-mail, telefon (f.eks. automatiske telefonopkald, SMS, MMS, fax) og ethvert andet medie (f.eks. websites, mobile apps), med det formål, at sende kommercielle kommunikationer og nyhedsbreve samt reklamer for produkter og tjenester, som nærmere beskrevet i afsnit 2 (iii) i erklæringen om beskyttelse af privatlivets fred:

TREDJEPARTSMARKETING - videregivelse af mine data til IVECO S.p.A.’s datterselskaber og søsterselskaber til CNH Industrial Group samt til de autoriserede forhandlere og deres distribution og behandling heraf med det formål, at sende kommercielle kommunikationer samt reklamer om deres produkter og tjenester eller afvikle markedsundersøgelser, som nærmere beskrevet i afsnit 2 (iv) i erklæringen om beskyttelse af privatlivets fred: